15 Aralık 2018 Cumartesi

MİDİ Voleybol Kurallarında düzeltme

MİDİ Voleybol Oyun kurallarında yapılan düzeltme haberin devamındadır.

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:31
MİDİ Voleybol Kurallarında düzeltme
Midi Voleybol Oyun Kurallarındaki düzeltme aşağıda belirtilmiştir.

Midi Voleybol Oyun Kuralları Düzeltme

-4.Takımlar
4.1.Takımın oluşumu
Takımlar müsabakalara kızlarda en az 9 ( Dokuz),erkeklerde en az 8 ( Sekiz ) oyuncu ile geleceklerdir. Müsabakalara daha az sayıda sporcu ile gelen takımlar müsabakaya alınmayacaklardır. Müsabakaya eksik oyuncu ile gelen takımlar o müsabaka için hükmen mağlup sayılacaklardır.

  MİDİ VOLEYBOL OYUN KURALLARI                          
                               2017 - 2018 

İÇİNDEKİLER
OYUNUN ÖZELLİKLERİ

1.            Oyun Sahası

1.1         Ölçüler

1.2         Oyun sahasının yüzeyi


FASIL I KISIM            I OYUN

Bölüm Bir: Tesisler ve Donatım


1.3         Oyun alanındaki çizgiler

1.4         Bölgeler ve sahalar

1.5         Isı ve Aydınlatma

 

2.            File ve Direkler

2.1         Filenin yüksekliği

2.2         Filenin Yapısı

2.3         Yan bantlar

2.4         Antenler

2.5         Direkler

2.6         İlave malzemeler

 

3.            Toplar

3.1         Standartları

3.2         Topların benzerliği

3.3         Üç top sistemi

 


 

 

4.            Takımlar

4.1         Takımın oluşumu

4.2         Takımın yerleşimi

4.3         Malzemeler

4.4         Malzeme değişiklikleri

4.5         Yasaklanmış eşyalar

 

5.            Takım Liderleri

5.1         Kaptan

5.2         Koç


Bölüm İki: Katılanlar


 

Bölüm Üç: Oyun Düzeni

 

6.            Sayı Almak, Set ve Maç Kazanmak

6.1         Sayı almak

6.2         Set kazanmak

6.3         Maç kazanmak

6.4         Maçta hazır bulunmama ve eksik takım

 

7.            Oyunun Yapısı

7.1         Kura

7.2         Isınma devresi

7.3         Takımın başlangıç dizilişi

7.4         Pozisyonlar

7.5         Pozisyon hatası

7.6         Dönüş

7.7         Dönüş hatası


Bölüm Dört: Oyun Hareketleri

 

 

 

 

8.            Oyunun Seyri

8.1         Oyundaki top

8.2         Oyun dışı top

8.3         “DAHİL” top

8.4         “HARİÇ” top

 

9.            Topla Oynama

9.1         Takım vuruşları

9.2         Vuruşun özellikleri

9.3         Topla oynarken yapılan hatalar

 

10.         Filedeki Top

10.1       Fileyi geçen top

10.2       Fileye değen top

10.3       Filenin içindeki top

 

11.         Filedeki Oyuncu

11.1       Filenin diğer tarafına uzanma

11.2       Filenin altından geçme

11.3       File ile temas

11.4       Oyuncuların filedeki hataları

 

12.         Servis

12.1       Bir setteki ilk servis

12.2       Servis sırası

12.3       Servis atma izni

12.4       Servisin atılması

12.5       Perdeleme

12.6       Servis atma esnasında yapılan hatalar

12.7       Servis vuruşundan sonrasında yapılan hatalar ve pozisyon hataları

 

13.         Hücum Vuruşu

13.1       Hücum vuruşunun özellikleri

13.2       Hücum vuruşundaki kısıtlamalar

13.3       Hücum vuruşu hataları

 

14.         Blok

14.1       Blok yapma

14.2       Blok teması

14.3       Rakibin boşluğunda blok yapma

14.4       Blok ve takım vuruşları

14.5       Servise blok yapma

14.6       Blok yapma hataları


Bölüm Beş: Duraklamalar, Fasılalar ve Geciktirmeler

 

 

15.         Kurallara Uygun Oyun Duraklamaları

15.1       Kurallara uygun oyun duraklamalarının sayısı

15.2       Kurallara uygun oyun duraklaması talepleri

15.3       Duraklamaların birbirini takip etmesi

15.4       Molalar ve teknik molalar

 

16.         Oyunu Geciktirmeler

16.1       Geciktirme türleri

16.2       Geciktirme yaptırımları

 

17.         İstisnai Oyun Duraklamaları

17.1       Sakatlanma

17.2       Harici müdahale

17.3       Uzatılmış duraklamalar

 

18.         Fasılalar ve Oyun Alanlarının Değişimi

18.1       Fasılalar

18.2       Oyun alanlarının değişimi

 


 

 

19.         Libero Oyuncusu

19.1       Liberonun belirlenmesi

19.2       Malzemeler


Bölüm Altı: Libero Oyuncusu


19.3       Liberoyu kapsayan hareketler

 

Bölüm Yedi: Katılanların Davranışları

 

20.         Davranış Koşulları

20.1       Sportmence davranış

20.2       Dürüst sporculuk

 

21.         Hatalı Davranış ve Yaptırımları

21.1       Küçük hatalı davranışlar

21.2       Yaptırımlara yol açan hatalı davranışlar

21.3       Yaptırım tablosu

21.4       Yaptırımların uygulanması

21.5       Set öncesi ve setler arasındaki hatalı davranışlar

21.6       Yaptırım kartları

 

 

 

 

 

FASIL II KISIM II

 

HAKEMLER, SORUMLULUKLARI VE RESMİ EL İŞARETLERİ

 

Bölüm Sekiz: Hakemler

 

22.         Hakem Grubu ve Yönetim Usulleri

22.1       Oluşum

22.2       Yönetim Usulleri

 

23.         Baş Hakem

23.1       Duruş yeri

23.2       Yetkileri

23.3       Sorumlulukları


MİDİ VOLEYBOL:

Erkeklerde 14 Yaş altı ile kızlarda 13 yaş altı MİDİ kategorilerinde resmi voleybol oyun kuralları temel alınır. Ancak; topun oyunda daha çok kalmasını sağlayacak ve/veya temel tekniklerin gelişimine katkıda bulunacak biçimde, resmi voleybol oyun kurallarında aşağıdaki kural değişiklikleri yapılmıştır.

MİDİ VOLEYBOL RESMİ OYUN KURALLARI DEĞİŞİKLİKLERİ AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR.

DEĞİŞİKLİK ÖN GÖRÜLMEYEN MADDELER RESMİ OYUN KURALLARINDA YAZILI OLDUĞU ŞEKLİ İLE UYGULANACAKTIR.

2 FİLE VE DİREKLER

2.1.FİLENİN YÜKSEKLİĞİ

2.1.1 File, düşey olarak orta çizginin üstünde yer alan ve Erkekler için 2.35 m. Kızlar için 2.15 m.dir.

BÖLÜM İKİ KATILANLAR

4.Takımlar

4.1.Takımın oluşumu

Takımlar müsabakalara kızlarda en az 9 ( Dokuz),erkeklerde en az 8 ( Sekiz ) oyuncu ile geleceklerdir. Müsabakalara daha az sayıda sporcu ile gelen takımlar ikinci set için “EKSİK TAKIM ”kabul edilir. Bu takımlar için 6.5.maddesi uygulanır.

Midi Voleybol kulüp müsabakalarında Erkeklerde 14 yaş altı Kızlarda 13 yaş altı sporcular yer alacaklardır.

Okul müsabakalarında ise (YILDIZLAR KATEGORİSİNDE)14-13,12 yaş sporcular yer alacaktır.

 

4.1.1.Sadece müsabaka cetveline kayıtlı asıl oyuncular oyun alanına girebilirler ve müsabakaya katılabilirler. Antrenör ve takım kaptanı müsabaka cetvelini imzaladıktan sonra kayıtlı oyuncular değiştirilemezler.

 Kızlarda dokuz oyuncu erkeklerde sekiz oyuncu ile müsabakalara gelen takımlar birinci sette oyuncu değişikliği haklarını kullanamayacaklardır.

Birinci sette oyuna hiç girmemiş kızlarda 3 (üç) erkeklerde 2 (iki) oyuncunun ikinci set başlangıç dizilişinde yer alması zorunludur.

İkinci sette oyuna başlayan (ilk sette oyuna hiç girmemiş) KIZLARDA 3 (üç) ve ERKEKLERDE 2 (iki) oyuncu ANCAK KENDİLERİ GİBİ OYUNA HİÇ GİRMEMİŞ OYUNCULARLA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİRLER. İkinci sette; birinci sette oynayan ve ikinci sette kural gereği oyun dışında (yedekte) kalan oyuncular birinci sette oynayan üç oyuncu ile birinci sette hiç oyuna girmemiş oyuncular ise tüm oyuncularla OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ yapılabilirler.

 

 

Üçüncü setten itibaren oyuncu değişiklikleri normal oyun kuralları çerçevesinde uygulanacaktır.

 

4.1.2 Midi voleybol kulüp müsabakalarında takımların başında;

          Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifikası programına katılmış antrenörler arasından en az 1.kademe yardımcı antrenör olmak kaydıyla lisans vizesini yaptırmış antrenör yer alabilir. Antrenör belgeleri her müsabaka öncesinde müsabakanın gözlemcisi tarafından kontrol edilmelidir.

4.1.3 Midi Voleybol Ortaokul yıldız takım müsabakalarında takımın başında Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifikası programına katılmış antrenörler arasından en az 1.kademe yardımcı antrenör olmak kaydıyla lisans vizesini yaptırmış antrenör ve/veya Beden Eğitimi Öğretmenleri yer alabilir, Antrenör belgeleri her müsabaka öncesinde müsabakanın gözlemcisi tarafından kontrol edilmelidir.

4.2. TAKIMIN YERLEŞİMİ

4.2.1 Başlangıçta oyunda olmayan oyuncular yedek sırasında yada ısınma alanında bulunmalıdır.

4.2.2. Antrenörler kendi takımının oyun alanlarının yardımcı hakem tarafındaki serbest bölge içerisindeki antrenör tahditli bölgeleri dışında (Oyun alanı yan çizgisine 1,75 m. Uzakta ) ayakta durarak veya yürüyerek takımını yönetir.

4.2.3 Müsabaka esnasında sadece takım mensuplarının takımlarının sıralarında oturmalarına ve ısınma devresine katılmalarına müsaade edilir.

4.3.             MALZEMELER

 

Birden fazla maçın oynanacağı turnuva türü müsabakalarda takımlar turnuva öncesinde verdikleri 14 kişilik oyuncu isim listelerindeki oyuncular aynı kalmak şartıyla her maç öncesinde oyuncularının forma numaralarında değişiklik yapabilir,

 

Diğer hususlar Resmi Oyun Kurallarında belirtilen şekilde olmalıdır.

 

6.2.SET KAZANMAK

       Müsabakalar kazanılmış üç set üzerinden oynatılır. İlk dört set 25’er sayı, 2-2 (iki-iki) lik eşitlik halinde ise 15 (on beş) sayılık netice seti oynatılır.

 

6.5.EKSİK TAKIM

Kızlarda dokuz oyuncu ve erkeklerde sekiz oyuncu ile müsabakalara gelen takımlar birinci sette oyun alanındaki oyuncularından herhangi birinin sakatlık ve/veya hastalık durumunda yedekteki oyuncular ikinci set oyuna başlayacakları için, takım ikinci set için eksik ilan edilir. (Sakatlık ve veya hastalık ile ilgili kararı müsabaka anında sahada bulunan sağlık elemanı verecektir.)

6.5.1. Takımlarda ikinci setin başlangıç diziliminde yer alan oyuna hiç girmemiş kızlarda 3 (üç), erkeklerde ise 2 (iki) oyuncunun sakatlık ve/veya hastalık hallerinde yerlerine girebilecek hiç oynamamış oyuncu yoksa o takım o set için EKSİK ilan edilir.

 6.5.2 Setin başında veya sakatlık gibi bir nedenle set oynanırken EKSİK ilan edilen takımın o ana kadar aldığı sayılar aynen kalır, rakibinin sayıları ilk 4 (dört) set için 25'e (yirmi beşe), 5.sette (netice setinde) ise 15'e (on beşe) tamamlanarak set sonlandırılır.

 

 

7.7.DÖNÜŞ HATASI

 

Müsabakanın birinci setinde gerek hakemlerin gerekse antrenörün veya oyundaki kaptanın dalgınlığı nedeniyle ikinci sette oyuna girecek en az 3 oyuncu kalmayacak şekilde oyuncu değişikliği yapılmışsa ve bu hata daha sonra fark edilmişse, bu normal dönüş hatası olarak değerlendirilerek hatanın olduğu ana kadarki sayılar silinir ve hataya sebep oyuncu değişikliği veya değişiklikleri iptal edilerek oyuna devam edilir.

 

Üç veya iki oyuncu ile ilgili kural dışı değişiklik yapıldığı anda, bu bir dönüş hatası olarak değerlendirilecektir. Bu durumda; hatanın yapıldığı andan itibaren servis karşılayan takıma bir sayı ve servis atma hakkı verilecek, ilaveten (yazı hakemi hatanın başlangıç anını belirlemiş olmalıdır) takımın hatalı durumda kazandığı sayılar iptal edilecektir. Bu durumda rakip takımın sayıları aynen geçerli kalmalıdır.

 

Eğer hatanın yapıldığı an tespit edilemiyorsa kazanılmış sayılar iptal edilmez. Takım bir sayı kaybı ile cezalandırılır ve servis rakip takıma geçer.

SERVİSİN ATILMASI

12.4.6 Midi voleybolda; Erkeklerde ve kızlarda servis sıçramadan smaç koluyla, alttan veya baş üstü şeklinde elde çıkartılarak servis çizgisine en yakın yerden atılacaktır.

12.4.6.1 Bir takım aynı oyuncusunun art arda üç servis atışından sonra üç ralliyi de kazanarak 3 (üç) sayı aldıysa takım lehine sayı olarak sonlanan 3. (üçüncü) sayıdan sonra aynı oyuncunun 4. (dördüncü) kez servisi atmasına izin verilmez. Dördüncü servis atışından önce servis atacak takım bir pozisyon döner. Bu durumda rakip takımda aynı şekilde bir pozisyon dönmektedir.

19.LİBERO OYUNCUSU

19.1 Midi Voleybol müsabakalarında takımların “Libero oyuncu” uygulamasına izin verilmez.

 

DİĞER HUSUSLAR RESMİ OYUN KURALLARINDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE OLACAKTIR.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Midi Voleybol

    Yorumlar

GAZETE MANŞETLERİ

HAVA DURUMU

Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

EN ÇOK YORUMLANANLAR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

ARŞİV