26 Eylül 2018 Çarşamba

Oturarak Voleybol 1. Kademe Antrenör Kursu açılıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından, statü çalışmaları devam eden 2017 - 2018 Sezonu Oturarak Voleybol 1. ve 2. Liglerinde yer alacak kulüplerde antrenör bulundurma zorunluluğu sebebiyle Oturarak Voleybol 1. Kademe Antrenör Kursu açılması planlanıyor.

08 Eylül 2017 Cuma 06:34
 Oturarak Voleybol 1. Kademe Antrenör Kursu açılıyor
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından, statü çalışmaları devam eden 2017 - 2018 Sezonu Oturarak Voleybol 1. ve 2. Liglerinde yer alacak kulüplerde antrenör bulundurma zorunluluğu sebebiyle Oturarak Voleybol 1. Kademe Antrenör Kursu açılması planlanıyor.Konu ile ilgili olarak Türkiye Bedense Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:


2017-2018 SEZONU OTURARAK VOLEYBOL 1. LİG VE 2. LİG STATÜLERİ ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE OLUP,  YENİ SEZONDA KULÜPLERİMİZDE ANTRENÖR BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GETİRECEĞİNDEN KULÜPLERİMİZİN MAĞDUR OLMAMALARI İÇİN ,  AÇILACAK KURSA MUTLAKA  KURSİYER GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.


AKSİ TAKDİRDE ANTRENÖR BELGESİ OLMAYAN KİŞİLER ANTRENÖR OLARAK  GÖREV YAPAMAYACAK VE ANTRENÖRSÜZDE SAHAYA ÇIKAMAYACAKLARDIR. 


KURS MÜRACAATLARI YETERLİ SAYIDA OLUR İSE SİTEMİZDE YER TARİH VE DERS PROGRAMI  OLARAK  TEKRAR YAYIMLANACAKTIR. 


Kurs Katılım Ücreti ; 150.00 TL , 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Garanti Bankası Anafartalar Şubesindeki 
TR87 0006 2000 7110 0006 2977 87 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.
TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

OTURARAK VOLEYBOL   1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU AÇILMASI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

Yeterli sayıda katılım olması halinde yer ve tarih internet sitemizde duyurulacaktır. Ak halde kurs iptal edilecek olup, başvuru ücretleri iade edilecektir. .

 

KURSA KATILIM KOŞULLARI

Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı “Antrenör Eğitim Yönetmeliği’nin 6. Maddesi uyarınca:

a.    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c.    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet suçlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

d.    18 yaşını doldurmuş olmak,

e.    07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f.     Başvuruların fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanı sıra lisanslı sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarından  (Oturarak Voleybol  branşında ders almış olmak) mezun olanlar ve Voleybol  Federasyonu 1. ve üzeri antrenörlük belgesi sahibi olanlar tercih sebebi olacaktır.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı “Antrenör Eğitim Yönetmeliği’
 
Madde 21- Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet
I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;
a)Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
b)Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki  başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
c)İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.
d)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.
 
 

        
KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 
    a) Dilekçe (açık adresli)
         b) Diploma sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı),
          c) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezası olmadığına dair yazı (aslı)
          ç) Federasyon tarafından belirlenen katılım payı yatırıldığına dair makbuz örneği.
          d) 4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı)
          e) Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)
          f) Nüfus cüzdanı sureti (TC. Kimlik Nolu ve resimli)
          g) Milli sporcu ise, Milli Sporcu Belgesi fotokopisi,
 
 

 

 

KURSİYERLER ; Kursa geliş ve dönüş ile  konaklama ve yeme içme giderleri kursiyerlerin kendileri  tarafından karşılanacaktır.

 
Kurs Katılım Ücreti ; 150,00 TL ,
 
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu  Garanti Bankası Anafartalar Şubesindeki      

                   TR87  0006 2000 7110 0006 2977 87 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.

NOT:AÇIKLAMA KISMINA OTURARAK VOLEYBOL  1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURS ÜCRETİ olduğu bildirilmelidir.

Kurs katılım ücreti yatırıldıktan sonra evraklar federasyona faks (0312 311 68 52) yoluyla göndermeli evrak asıllarını ise kurs sorumlusuna teslim etmelidir. Kursa Katılım Dilekçesi Örneği 

KURSUN BRANŞI                         

 

 OTURARAK VOLEYBOL

1.        KADEME  ANTRENÖRLÜK   YETİŞTİRME KURSU
KURSUN TARİHİ                            :                       

 

KURSUN DÜZENLENDİĞİ İL  

 

 

KURSA KATILMA FORMU

KURSİYERİN
ADI - SOYADI

(Nüfus cüzdanı ile Diplomadaki soy isimlerinin tutmaması halinde evlilik cüzdanı veya mahkeme kararı fotokopisi verilecektir).

 

CİNSİYETİ

 

T.C. KİMLİK NO

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 

BABA ADI

 

ANA ADI

 

EN SON MEZUN OLDUĞU OKUL

 

MUAFİYET NEDENİ

(Ant. Eğit.Yön.İlgili Maddesi)

BESYO

 

KURS

 

MESLEĞİ

 

 

                                                                EV ADRESİ

 

                                                                   TELEFON

 

 

 

 

 

GSM

 

E-MAİL

 

 

                                                                  İŞ ADRESİ

 

TELEFON

 

 

 

 

 

FAKS

 

Aşağıda belirtilen belgeler tarafımdan teslim edilmiştir. Söz konusu belgelerde Yönetmeliğe uygun olmayan herhangi bir durumun olması veya eksik evrak bulunması halinde hiçbir hak talep etmeyeceğimi beyan ederim.

                               

 

 

               Adı-Soyadı

              Tarih-İmza

 

 

4 adet vesikalık fotoğraf- (orijinal fotoğraf )

 

Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti - (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir.)(Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi)

 

Adli Sicil Kaydı Sorgulaması - (aslı veya e-devletten)(Resmi Kurum için alınacaktır)

 

Sağlık raporu (Sağlık ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu) – (Belgenin aslı)

 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda cezaları olmadığına dair yazı (aslı)

 

Nüfus cüzdanı (fotokopisi)

 

Kursa katılacak adaylar Garanti Bankası  Ankara/ Anafartalar Şubesi TR870006 2000 7110 0006 2977 87 hesabına 150.00.-TL. Yatıracaklardır.

Yukarıda işaretlenen belgelerin tamamı kontrol edilmiş ve eksiksiz olarak alınmıştır.

 

                Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU  hesabına OTURARAK VOLEYBOL  1. KADEME ANTRENÖRLÜK kursu ücreti” olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                              Kurs Yöneticisi                                           

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Üçler Plaza No:126 Kat:2 Balgat/ANKARA

Tel:0312 309 73 97  Faks: 0312 311 68 52 Web: www.tbesf.org.tr e-mail:tbesf@tbesf.gov.tr

 

Paykasakarti.net| paykasa kart al, paykasa satın al, ucuz paykasa, paykasa fiyatları, paykasa nedir, paykasa al, paykasa bayi, istanbul paykasa, ankara paykasa, adana paykasa

    Yorumlar

GAZETE MANŞETLERİ

HAVA DURUMU

Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

EN ÇOK YORUMLANANLAR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

ARŞİV