Genel Haberler

Geribildirimlerin Smaç Üzerine Etkisi

Lozano (1991) 12 yaş grubu öğrencilerle voleybolda sıçrama hareketi üzerine yaptığı çalışmada, performanslarını videodan izlettiği öğrenci grubunun diğer gruplardan başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır (Voleybolda smaç becerisinin öğretiminde geribildirimin etkisi üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmaması bu çalışmanın planlanmasına temel oluşturmuştur.

Voleybolda smaç tekniğinin öğretiminde dokuzuncu sınıf düzeyindeki öğrencilerin video ile kaydedilen görüntülerinin kendilerine izletilmesi yolu ile verilen görsel geribildirimin ve sözel geribildirimin, hiçbir geribildirim verilmemesinden daha etkili olduğu bulunmuştur. Literatürde video kullanımı ile sağlanan görsel geribildirimin, sözel geribildirimden anlamlı düzeyde daha fazla başarıyı artırdığına ilişkin çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Video kullanımı ile görsel geribildirim sağlamanın başarıyı artırdığına ilişkin anlamlı sonuçlar bulmayan çalışmalar az sayıdadır. Guadagnoli ve diğ. (2002)’nin çalışmasında, kontrol grubunun, görsel ve sözel geribildirim kullanılan gruplardan daha başarılı olduğu bulgusu, çalışmanın bulgularını desteklememektedir. Çalışmanın sonucundan hareketle, beden eğitimi öğretmenleri ve voleybol antrenörlerine, dokuzuncu sınıf (15 yaş) düzeyindeki öğrencilerine ve sporcularına smaç becerisini kazandırırken sözel geribildirim ve video tekniğinden faydalanarak görsel geribildirim sağlamaları önerilmektedir.

 

KAYNAK: Sözel ve Görsel Geribildirimlerin Voleybolda Smaç Erişisi Üzerine Etkisi

Ayşe Gökçe ERTURAN İLKER, Ziya KORUÇ Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu