Genel Haberler

Okul Sporları Faaliyetleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikler, yayınlanarak yürürlüğe girdi

Okul sporları faaliyetleri yönetmeliği değişti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri Yönetmeliğini 30936 sayılı resmi gazete yayınlandı.
İşte önemli değişiklikler…

Tanımlar arasına çalıştırıcı, fiziksel etkinlik ve oyun, oyun kartı eklendi 

Eski yönetmelikte çalıştırıcı ve Fiziksel etkinlik ve oyun tanımı bulunmazken yeni yönetmelikle çalıştırcı eklendi.

Değişen madde:

MADDE 4 –

Çalıştırıcı: Bu Yönetmelik kapsamında ilgili spor dalında, öğrenci sporcuyu eğiten, yetiştiren ve çalıştıran kişiyi,

Fiziksel etkinlik ve oyun: Temel spor eğitimi çerçevesinde performans ve rekabete dayalı olmayan, bir sonraki eğitim düzeyine hazırlamayı amaçlayan çok yönlü fiziksel ve oyunsal etkinlikleri

Oyun kartı: Fiziksel etkinlik ve oyunlara katılacak öğrenciler için Bakanlık spor bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen doğrulanabilir kodlu belgeyi,

Takımın başında çıkacak antrenörün en az ikinci kademe belgesine sahip olacak!

Eski yönetmelikte Okul takımları veya ferdi sporcuları çalıştıracakların, öncelikle beden eğitimi öğretmenlerinin dışında antrenörlük belgesine sahip diğer öğretmenlerden ya da antrenörlük belgesine sahip kişilerden oluşurken yenisi yönetmelikle beden eğitimi öğretmenlerinin dışında antrenör olarak görev alacakların en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip kişilerden olması gerekecek.

Değişen madde: 

MADDE 5 – c) Okul takımları veya ferdi sporcuları çalıştıracakların, öncelikle beden eğitimi ve spor öğretmenleri, ilgili spor dalında antrenörlük belgesine sahip diğer öğretmenler ya da ilgili spor dalında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip kişilerden olması esastır. Fiziksel etkinlikler ve oyunlar ile ilkokul kademesinde yer alan spor faaliyetlerinde görevlendirilenlerin ise öğretmen olmaları yeterlidir. Bir çalıştırıcı, aynı spor dalı ve kategoride birden fazla okul takımı çalıştıramaz.

Tertip komitelerinin görev süreleri ve sayısı değişti.

Eski yönetmelikle Ekim ayının ilk haftası içerisinde oluşturulan tertip komiteleri  yeni yönetmelikle eğitim ve öğretim yılının başladığı haftadan itibaren tertip komiteleri oluşturulabilecek. Daha önceden il tertip komitelerinde 2, ilçe tertip komitelerinde ise  1 beden eğitimi öğretmeni görevlendirilirken yeni yönetmelikle illerde en fazla 5, ilçelerde ise en fazla 3 beden eğitimi öğretmeni komitede görev alabilecek.

Değişen Madde:

MADDE 6 – (1) İl tertip komitesi, eğitim ve öğretim yılının başladığı hafta il müdürlüğü tarafından valilikten alınacak onay ile oluşturulur.

(2) İl tertip komitesi; vali ya da görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında, il müdürü, il milli eğitim müdürü, spor hizmetleri müdürü, il müdürlüğü şube müdürü, il milli eğitim müdürlüğü şube müdürü, Türkiye Okul Sporları Federasyonu il temsilcisi, ilgili spor federasyonunun il temsilcisi, il müdürlüğü tarafından teklif edilen iki personel ile il milli eğitim müdürlüğü tarafından teklif edilen en az iki, en fazla beş beden eğitimi ve spor öğretmeninden oluşur.

(9) İlçe tertip komitesi; kaymakamın başkanlığında, ilçe müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe müdürlüğü tarafından teklif edilen iki personel ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından teklif edilen en az bir en fazla üç beden eğitimi ve spor öğretmeninden oluşur. İlçe tertip komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya işlemleri ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

Okul değiştirme ve nakil işlemlerinde değişiklik

İl içinde ve il dışında bir okuldan diğer bir okula naklen giden öğrenciler; ilgili eğitim ve öğretim yılının Ekim ayının sonuna kadar, yeni kayıt oldukları okullarında okula kayıt gününden başlamak üzere otuz gün geçtikten sonra, 1 Kasım sonrası yapılacak nakillerde ise okula kayıt gününden başlamak üzere altmış gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirlerdi. Yeni yönetmelikle sadece tek 30 gün şartı aranmakta.

Değişen madde:

MADDE 17 – (1) Bir öğrenci sporcu, bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara katılabilir. Birinci dönemde yapılan nakillerde il tertip komitesinin kararı ile öğrenci sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.

Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilenler görevli izinli sayılacak

Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, öğretmen, antrenör, hakem, öğrenci sporcular ve diğer personel kurumları görevli izinli sayılacak.

MADDE 22 – (3) Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, öğretmen, antrenör, hakem, öğrenci sporcular ve diğer personel kurumları tarafından ulaşım süreleri de göz önünde bulundurularak yarışma süresince görevli izinli sayılırlar.

Bir öğrenci 3 branşta lisans çıkarabilecek

Eski yönetmelikte bir öğrenci bir lisans çıkarırken yeni yönetmelikle basketbol, futbol, futsal, hentbol ve voleybol dallarının dışında istediği 2 branştan daha lisans çıkabilecek.

Değişen madde:

MADDE 13 – (4) Öğrenci, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında seçeceği üç spor dalında, lisans çıkararak yarışmalara katılabilir. Ancak basketbol, futbol, futsal, hentbol ve voleybol dallarından yalnızca birini tercih edebilir. Öğrenci sporcu, lisans çıkardığı spor dallarının takvimlerinde çakışma olması durumunda, tercih edeceği spor dalının yarışmalarına katılır.

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız….

Kerem BALYEMEZ / Özel Haber

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu