Yetişkin Voleybolcularda Kas-İskelet Yaralanmalarının Önlenmesi

0
24

GEÇMİŞ

Voleybol dünyanın en popüler sporlarından biridir. Yararlı sağlık etkilerinin yanı sıra, voleybol, akut veya aşırı kullanım yaralanmaları gibi kas-iskelet sistemi yaralanmaları riski ile de ilişkilidir. Voleybolcular arasında kas-iskelet yaralanmalarının insidansı, 1000 oyun saatinde 1,7 ila 10.7 arasında değişmekte olup, çoğunlukla parmaklarda/bileklerde, omuzlarda, dizlerde ve ayak bileklerinde meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar günlük yaşamda, sporda ve/veya işte bozulmalara neden olabilir ve önemli doğrudan ve dolaylı sağlık hizmetleri maliyetlerine yol açabilir. Sonuç olarak, voleybolcular arasında kas-iskelet sistemi yaralanmalarını önlemek veya azaltmak için bütüncül önlemlere ihtiyaç vardır. Buna göre Hollanda’da Hollanda Voleybol Federasyonu (Nevobo) ile birlikte (Hollanda Sağlık Araştırma ve Geliştirme Örgütü ZonMW tarafından finanse edilen) bir bilimsel araştırma projesi başlatıldı. Bu projenin amaçları ;

(i)                         Genç ve yetişkin voleybolcular arasında parmak/bilek, omuz, diz ve ayak bileği yaralanmalarının oluşmasını önlemek için kanıta dayalı bir müdahale geliştirmek

(ii)                       Geliştirilen müdahalenin etkinliğini değerlendirmek.

Rekreasyonel voleybol oyuncuları arasında kas-iskelet sistemi yaralanmalarının ortaya çıkmasını önlemek için bir müdahale olarak ‘VolleyVeilig’in sistematik olarak geliştirilmesinden sonra, bir sonraki adım, randomize, prospektif kontrollü bir çalışma içinde etkinliğini değerlendirmektir.

Skeletal Muscles

Yöntemler/tasarım

Çalışmanın tasarımını açıklamak için CONSORT ifadesi izlenir. Bu bildirim, randomize kontrollü çalışmaların raporlarının kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir kontrol listesidir.

Amaç ve hipotez

Çalışmanın amacı, geliştirilen müdahalenin (‘VolleyVeilig’) eğlence amaçlı yetişkin voleybolcularda bir sezonda meydana gelen parmak/bilek, omuz, diz ve ayak bileği yaralanmaları üzerindeki etkinliğini değerlendirmektir. Voleybolda ve diğer sporlarda önleyici müdahalelerin etkisine ilişkin önceki çalışmalara benzer şekilde, bu çalışmanın hipotezi, geliştirilen müdahalenin bir sezonluk takipte kas-iskelet sistemi yaralanmalarının sayısında %40’lık bir azalmaya yol açacağıdır.

Çalışma tasarımı ve tahsisi

Bir voleybol sezonunu (Eylül 2017 – Haziran 2018) takip eden bir randomize prospektif kontrollü çalışma yapılacaktır. Hollanda’da Nevobo, 4 farklı coğrafi bölgede rekreasyonel yarışmalar düzenlemektedir ve rekreasyonel takımlar bir coğrafi bölge içinde birbirleriyle yarışmaktadır. Pratik nedenlerle, en büyük iki rekabet bölgesi (Batı ve Doğu coğrafi bölgeleri) çalışma için seçilecek ve rastgele bir müdahale bölgesine ve bir kontrol bölgesine atanacaktır. Bu, bir rekabet bölgesinde herhangi bir kirlenmeyi ve rekabet yanlılığını önlemek için yapılır. Beklenti, grup dağılımı ve dolayısıyla voleybol koşullarının (antrenman ve maç) bir müsabaka bölgesindeki takımlar arasında farklılık göstermemesi durumunda koçların katılmaya daha yatkın olabileceği yönündedir. Akademik Tıp Merkezi Tıbbi Etik İnceleme Komitesi, İnsan Deneklerini İçeren Tıbbi Araştırmalar Yasası (WMO) çalışma protokolümüz için geçerli olmadığından etik onay gerekliliğinden feragat edilmiştir.

Katılımcılar ve işe alım

Katılımcılar sağlıklı rekreasyonel yetişkin voleybolcular olacaktır. Dahil edilme kriterleri:

(i) 18 yaşında veya daha büyük;

(ii) Araştırmaya dahil olan bir yarışma bölgesinde rekreasyonel olarak yarışan bir voleybol takımında oynamak;

(iii) Haftada en az iki kez voleybol (antrenman ve/veya maç) yapmak;

(iv) Felemenkçe’yi akıcı bir şekilde konuşmak ve okumak;

(v) bir e-posta adresine sahip olmak.

 

Mart ve Mayıs 2017 arasında, uygun bulunan takımların koçları Nevobo tarafından temasa geçilecek ve çalışma hakkında ayrıntılı bilgi (amaç ve prosedürler) alacaklardır. Daha sonra (Ağustos 2017), çalışmayla potansiyel olarak ilgilenen koçlar, açıklayıcı grup toplantılarında çalışmanın amacı, çalışmanın prosedürleri ve çalışma grubu dağılımı hakkında yüz yüze bilgilendirilecektir. Bu açıklayıcı toplantılarda antrenörler, oyuncuları için çalışmanın amacı ve prosedürleri hakkında davet mektupları alırlar. Çalışmaya katılmak isteyen antrenörler ve oyuncular, 2017-2018 sezonunun başlangıcından önce, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul ederek bilgilendirilmiş onamlarını vereceklerdir.

Örnek boyut

Voleybolda ve diğer sporlarda önleyici müdahalelerin etkisi ile ilgili önceki çalışmalara benzer şekilde, müdahale grubunda kontrol grubuna kıyasla bir sezonda %40’lık bir yaralanma azalması sağlanacağı varsayımıdır. 0,05 anlamlılık düzeyi ile %80 güce, kontrol grubunda 0,25’lik bir yaralanma prevalansı tahmini ve bir sezon boyunca oyuncular arasında %15’lik bir takip kaybı (çoklu küme randomizasyonu yok) ile elde etmek için örneklem büyüklüğü hesaplaması şunu ortaya koymaktadır: Çalışmada 640 voleybolcuya ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, müdahale veya kontrol grubuna atanmış 64 takımı (takım başına ortalama 10 oyuncu) kaydetmeye çalışacağız (her grupta eşit sayıda 32 takım). Müdahale ve kontrol gruplarındaki takımlar müsabaka seviyelerine göre eşleştirilecektir.

Müdahale

‘VolleyVeilig’ (Hollandaca) müdahalesi, yetişkin eğlence amaçlı voleybol oyuncuları arasında parmak/bilek, omuz, diz ve ayak bileği yaralanmalarını önlemeyi veya azaltmayı amaçlayan müdahale grubundaki katılımcılara özel olarak sunulmaktadır. Müdahale, herhangi bir voleybol faaliyetinden (antrenman veya maç) önce haftada en az iki kez yapılması gereken 50’den fazla farklı egzersizi (farklı varyasyon ve seviyelerde) içeren bir ısınma programından oluşur. Müdahale, her biri 5 ila 6 hafta süren (tipik bir voleybol sezonuna göre) 6 aşamaya bölünmüştür ve voleybol antrenörlerine her hafta yoğunluk, sıklık, süre ve/veya açısından aşamalı artışlar gösteren yeni bir ısınma programı sağlar. Her ısınma programı 15 dakika sürer ve hazırlık kardiyovasküler ısınma (2 ila 3 dakika), çekirdek stabilite egzersizleri (2 ila 3 dakika; örneğin düz plank), temel olarak diz yaralanmalarının önlenmesine yönelik egzersizlere ayrılır ( 4 ila 5 dakika; örneğin çömelme) ve temel olarak omuz yaralanmalarının önlenmesine yönelik egzersizler (4 ila 5 dakika. Ayak bileği yaralanmalarını önlemeye yönelik egzersizler (örneğin tek bacak duruşu) her ısınma programında yer almaktadır. Müdahalenin tüm ısınma programları, bir kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen bir web sitesi ve akıllı telefon/tablet (otomatik senkronizasyon) uygulaması aracılığıyla erişilebilir olan koçlar tarafından denetlenir.

Kontrol grubundaki takımlar ve oyuncular müdahaleye ulaşamayacak ve ısınma ve voleybol aktivitelerini her zamanki gibi yapmaları istenecektir.

Maruz kalma ve yaralanma izleme

2017-2018 sezonu boyunca koçlardan iki haftada bir, oyuncularının her antrenman ve maça katılımının ayrıntılarını geriye dönük olarak raporlamaları istenecek. Yaklaşık dört gün sonra cevap verilmemesi durumunda antrenörlere bir hatırlatma gönderilecektir. Tamamlandığında, çevrimiçi formlar, zorunlu güçlü parolalar, Güvenli Yuva Katmanı güvenliği ve düzenli yedeklemeler ile iyi klinik uygulamalara göre güvenli bir elektronik sunucuya otomatik olarak kaydedilecektir.

2017-2018 sezonu boyunca oyunculardan iki haftada bir Oslo Spor Travma Araştırma Merkezi anketinin (OSTRC) tercüme edilmiş ve değiştirilmiş Hollandaca versiyonunu doldurmaları istenecek. OSTRC anketi, akut ve aşırı kullanım yaralanmaları da dahil olmak üzere zaman içinde sporla ilgili sağlık sorunlarını kaydetmek ve izlemek için önerilmiş ve onaylanmıştır. OSTRC anketinin iç tutarlılığı (Cronbach’s a), genel sorunlar (hastalıklar dahil) ve aşırı kullanım yaralanmaları için sırasıyla 0.96 ve 0.91 olarak tahmin edilmektedir. Bu anket ile hem akut hem de aşırı kullanım yaralanmaları aşağıdakilerle ilgili sorular aracılığıyla kaydedilir:

  • Voleybol aktivitesine normal olarak katılma güçlükleri,
  • Yaralanma veya şikayetin performans üzerindeki etkisi,
  • Önceki 2 hafta boyunca voleybol sırasında yaşanan şikayetler. Bu anahtar sorularda herhangi bir sorun bildirilmezse anket tamamlanır. Bir yaralanma veya şikayet bildirilirse, konum, koşullar, tekrarlama ve oyuna geri dönüş hakkında sorular sorulur. Bu çalışmada, akut yaralanma, bir voleybol aktivitesi (antrenman veya maç) sırasında bir oyuncunun maruz kaldığı ve oyuncunun voleybol aktivitesini durdurmasıyla sonuçlanan ani bir olay olarak tanımlanmaktadır. Aşırı kullanım yaralanması, bir oyuncunun voleybola katılımı nedeniyle devam eden, performansın düşmesine ve/veya nihayetinde oyuncunun voleybol aktivitesini (antrenman veya maç) azaltması veya durdurmasıyla sonuçlanan ani olmayan, kademeli bir olay olarak tanımlanır. Yaralanma kaydı için, e-posta ile gönderilen çevrimiçi bir form kullanılacaktır. Yanıt gelmemesi durumunda yaklaşık dört gün sonra oyunculara bir hatırlatma gönderilecektir. Tamamlandığında, çevrimiçi formlar, zorunlu güçlü parolalar, SSL güvenliği ve düzenli yedeklemeler ile iyi klinik uygulamalara göre güvenli bir elektronik sunucuya otomatik olarak kaydedilecektir.

Bağlılık

Etkinlik çalışmalarında önemli bir yapı olan ve takımların ve sporcuların öngörülen müdahaleyi takip etme derecesine atıfta bulunan VolleyVeilig’e bağlılık 2017-2018 sezonunda izlenecektir. Bu nedenle, müdahale grubuna tahsis edilen antrenörlerden iki haftada bir her seans (antrenman ve maç) ve her oyuncu için VolleyVeilig’in kullanılıp kullanılmadığını ve seans başına gerçekleştirilen VolleyVeilig egzersizlerinin sayısını bildirmeleri istenecektir. Bu sorular, oyuncuların maruz kalmasını izlemek için kullanılan çevrimiçi forma eklenecektir. Antrenör raporuna ek olarak, çalışma ekibi üyeleri müdahale grubuna tahsis edilen takımlara rastgele habersiz ziyaretler yapacak ve bir seansın (antrenman veya maç) başlangıcında VolleyVeilig’in uygulanışını (veya yapılmamasını) gözlemleyeceklerdir. Antrenörler bu gözlemden habersizdir. Kontrol grubunda yapılan ısınma etkinliklerini araştırmak için benzer rastgele habersiz ziyaretler yapılacak ve gözlemler yapılacaktır.

İstatistiksel analiz

Her iki çalışma grubundaki farklı temel değişkenler için tanımlayıcı analizler (ortalama, standart sapma, frekans, aralık) yapılacaktır. Randomizasyon ve eşleştirmenin başarısını değerlendirmek için, müdahale ve kontrol grubu (Ki Kare, bağımsız T testleri ve/veya Mann-Whitney testi) arasındaki farklılıklar için temel değerler analiz edilecektir. Akut yaralanmanın toplam, antrenman ve maç insidansı (ve %95 GA), takip sırasında tespit edilen yeni meydana gelen akut yaralanmaların (yeniden yaralanmalar hariç) sayısının voleybol maruziyetinin toplamına (toplam maruziyet, antrenmana maruz kalma ve maça maruz kalma) ilk yaralanmaya kadar saatler içinde. Aşırı kullanım yaralanmaları için, zaman içinde tekrar tekrar ölçülen yaygınlık tercih edilen önlem olarak kabul edilir. Bu nedenle, zaman içinde tekrar tekrar ölçülen aşırı kullanım yaralanmalarının ortalama prevalansı (yüzde olarak ifade edilir), her 2 haftalık dönem için, o dönemde aşırı kullanım yaralanması bildiren katılımcı sayısının aynı dönemde toplam katılımcı sayısına bölünmesiyle hesaplanacaktır. Ardından, ortalama prevalans (ve bunun %95 GA’sı), 2 haftada bir ölçülen tüm yaygınlık oranlarının 2 haftalık periyotların sayısına bölünmesiyle hesaplanacaktır. Müdahale ve kontrol grupları arasındaki akut yaralanma insidansındaki farklılıklar, cox regresyon analizi kullanılarak değerlendirilecektir (önem düzeyi p < .05 olarak ayarlanmıştır; yaş ve/veya cinsiyete göre düzeltilmiştir). Müdahale ve kontrol grupları arasındaki aşırı kullanım yaralanması prevalansındaki farklılıklar, ortalama prevalansları karşılaştırılarak değerlendirilecektir (bağımsız T testleri ve/veya Mann-Whitney testi). Müdahale ve kontrol grupları arasında akut ve aşırı kullanım yaralanmasının başlangıcını karşılaştırmak için üç uyum düzeyine (düşük, orta, yüksek) dayalı ikincil analizler yapılacaktır.

Tartışma

Bu makale, yetişkin eğlence amaçlı voleybolcularda parmak/bilek, ayak bileği, omuz ve diz yaralanmalarının oluşumunda bir müdahalenin etkinliğini değerlendiren bir çalışmanın tasarımını açıklamaktadır. Bu çalışma, hem akut hem de aşırı kullanım yaralanmalarının oluşumunu inceleyen eğlence amaçlı voleybolda ilk randomize prospektif kontrollü çalışmalardan biri olacaktır.

Bu çalışmanın iki ana zorluğu, çok sayıda katılımcının işe alınması ve hem maruz kalma hem de yaralanmaların izlenmesi ile ilgilidir. Çalışmaya 46 takımda (takım başına ortalama 10 oyuncu) ve iki müsabaka bölgesinde toplam 456 voleybolcu katılmıştır. Hollanda’daki en büyük iki rekabet bölgesinin seçimi pratik nedenlere dayanıyordu. Bu iki bölgede, 507 kulüpte toplam 2797 yetişkin takım mevcuttur ve bu, 456 katılımcıya ulaşmak ve kaydetmek için yeterli olmalıdır. Ayrıca, koçlar için çalışmanın amacı ve prosedürleri hakkında açıklayıcı grup toplantıları düzenlemek, bu toplantılar coğrafi olarak kayıtlı kulüplerin yakınında olduğunda daha verimli olmaya devam etmektedir. Voleybolda maruz kalma ve yaralanmaların izlenmesi için, antrenörler ve oyunculardan 2017-2018 sezonunun tamamı boyunca iki haftada bir elektronik anket doldurmaları isteniyor. Çoğu katılımcı için zaman alıcı olmasa da (muhtemelen zarar görmemiş olarak kalacaktır), her iki haftada bir anket doldurmak, katılımcıların işe alınmasında ve izlenmesinde de rol oynayabilecek tüm katılımcılar için önemli bir görev olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, özellikle aşırı kullanım yaralanmalarının oluşumunu doğru bir şekilde izlemek için her iki haftada bir böyle bir elektronik anketin doldurulması gerekir. Spor yaralanmaları epidemiyolojisinde, sporcuların şikayetlerine rağmen spor katılımlarını sürdürmeleri muhtemel olduğundan, aşırı kullanım yaralanmalarının kaydedilmesi her zaman bir sorun olmuştur. Çalışmamızda, güvenilir ve geçerli OSTRC anketinin kullanılması, hem akut hem de aşırı kullanım yaralanmalarını zaman içinde kaydetmemize izin verecek ve mevcut spor yaralanması epidemiyolojik kanıtlarına kesin ve benzersiz bir değer katacaktır.

‘VolleyVeilig’in sistematik olarak geliştirilmesinden sonra, randomize prospektif kontrollü bir çalışma, eğlence amaçlı yetişkin voleybol oyuncuları arasında bir sezonda meydana gelen parmak/el bileği, omuz, diz ve ayak bileği yaralanmaları üzerindeki etkinliğini değerlendirmeyi sağlar. Bu denemenin sonuçları, Hollanda’daki tüm voleybol kulüplerinde ‘VolleyVeilig’in ülke çapında başarılı bir şekilde uygulanmasına ve nihayetinde yaralanma oluşumunun azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Preventing musculoskeletal injuries among recreational adult volleyball players: design of a randomised prospective controlled trial

Vincent Gouttebarge, 1,2,3,4 Johannes Zwerver,5 and Evert Verhagen3,4,6,7

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here